loader mantis

Analítica web

Què és l'analítica web?

L'analítica web recull, mesura i analitza les dades corresponents als accessos a un lloc web amb l'objectiu de conèixer els usos i el rendiment d'aquest lloc web i el comportament dels usuaris.

És una eina imprescindible per potenciar i millorar el posicionament web i comprovar en quina mesura els usuaris que hi accedeixen fan determinades accions: comprar productes, sol·licitar pressupostos o subscriure's a un butlletí informatiu. 

Per què LaMantis?

Estudiem dades per prendre decisions

A Internet no cal guiar-se només per les sensacions perquè disposem d'un recurs extraordinàri: l'analítica web

Un web és molt més que un aparador de productes i serveis. És una màquina d'obtenir dades a temps real del comportament dels nostres potencials clients.  

A LaMantis et podem ajudar a implementar les eines que necessites per mesurar el comportament dels usuaris del teu lloc web i a ajudar-te a analitzar les dades recollides i a extreure'n conclusions. 

 

Quines fases té l'analítica web?

A LaMantis plantegem l'analítica web de la manera següent: 

Implementació Instal·lació al web de les eines Google Tag Manager, un sistema de gestió d'etiquetes analítiques i de Google Analytics, un servei d'estadístiques.
Configuració Configurar els objectius i les fites que volem assolir per poder comprovar si les nostres accions tenen èxit o si cal introduir canvis. 
Experimentació L'experimentació o test A/B consisteix a crear dues versions diferents d'una pàgina o landing page per comprovar quina és més efectiva. 
Anàlisi Analitzar les dades recollides per saber si s'han complert els objectius (augmentar el nombre de visites, incrementar els leads, reduir la taxa de rebots, etc.).
Informes Generar un informe amb propostes de millora per optimitzar els processos.

 

Serveis complementaris a l'analítica web

A LaMantis oferim tot tipus de solucions relacionades amb el marketing digital. A continuació, et detallem els serveis més destacats